Om oss

Selskap i Seimen-gruppa

Etter kvart som verksemda vaks vart det trong for å dela opp i eit eigedomsselskap som heiter Nils Harald Seim AS. Aksjonærane her er Nils Harald Seim, Eirik Seim og Anders Seim. Dette selskapet eig alle aksjane i Seimen AS.

Etter kvart kom det ein del eigne prosjekt som har gjort at det skal invisterast i tomter, eldre bygningar m.m., vart det behov for eit eigedomdsselskap. Seimen Eigedom AS, som dette heiter, er alltid på utkikk etter prosjekt som kan utviklast.

Eigarskap

Det er Nils Harald Seim med sønene Eirik Seim og Anders Seim som er eigarar i selskapa i Seimen-gruppa.

Næringsområde (Voss/Hordaland)

Seimen AS har marknaden sin i Voss kommune. Aktiviteten i nærområdet har vor så god at me ikkje har sett grunnar til å reisa lenger vekk.

Openheitslova

Utgreiing frå Seimen AS datert 27.06.2023 i samband med Åpenhetsloven § 5a